Colaborare cu DGASPC Sector 4 București

În data de 28 martie 2014, Asociația Campionii Vieții a încheiat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 4 București, o convenție de colaborare în beneficiul copiilor instituționalizați și a celor aflați în medii defavorizate social.

Obiectul convenției îl constituie colaborarea părților în vederea desfășurării unor proiecte inițiate de Asociația Campionii Vieții, având suportul DGASPC Sector 4 București, ce constau în:

  • Identificarea și direcționarea resurselor financiare necesare funcționării cabinetului stomatologic care se află în incinta Centrului Harap Alb și deservește copiii din sistemul de protecție al DGASPC Sector 4 București, cât și pe cei defavorizați social ce fac parte din comunitate;
  • Facilitarea participării copiilor la activități culturale;
  • Oferirea sprijinului necesar rezolvării problemelor materiale pentru copiii ce provin din familii cu probleme sociale;
  • Organizarea de excursii educative;
  • Organizarea de activități sportive;

Sprijinirea copiilor dotați, aflați în sistemul de protecție și a celor defavorizați social ce fac parte din societate, cu scopul prevenirii abandonului școlar.

Eveniment Paste aprilie 2014
Eveniment 2 iunie 2014